Σπήλαιο Φράγχθι
πηγάδια ερμιόνης
Φαράγγι Καταφύκι ερμιόνη